นายฤกษ์รุต   ดีประวี

นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

 
   

นายบุญทาน  โถนารัตน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

 

นายพรมมา   โถนารัตน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

     

นายสมเพชร   โถนารัตน์

เลขานุการนากยกฯ

 

นายธนชัย   ศรีวงษ์ออน

ที่ปรึกษานายกฯ

     
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017