นายฤกษ์รุต   ดีประวี

นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

ประธานคณะกรรมการ

 
 

นายบุญไทย  โสวันทา

กำนันตำบลนาทัน

รองประธานคณะกรรมการ

 

นายประภาส  ระวิเรือง

ครูโรงเรียนบ้านนาทัน

รองประธานคณะกรรมการ