เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์