messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0954131493
นายแสงจันทร์ นามนิตย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0806734289
นายประวัติ นิยะนัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0617308789
นายสุนทร พิมพ์รส
เลขานุการนากยกฯ
โทร : 0644064169
นางอุไร โทไข่ษร
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 0953358999