ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำป้ายไวนิลและไวนิลโครงไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง