ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง