ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลและไวนิลโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง