ชื่อเรื่อง : ซื้อเพื่อให้ห้องผู้บริหารใช้ในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง