ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง