ชื่อเรื่อง : ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง