ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นสะพานทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยค้อตอนบน (จุดนานายเหลือ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง