ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางนอม บึงบุญศรี ) บ้านโนนค้อ ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง