ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวพันธ์ - บ้านนาวิชัย ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง