ชื่อเรื่อง : ซื้อนม (อาหารเสริมโรงเรียน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง