เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 200
เดือนนี้ 8,884
เดือนที่แล้ว 15,047
ทั้งหมด 59,001

insert_drive_file ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน

      เทศบาลตำบลนาทัน  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2539  โดยใช้มาตรา  40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551

                        1.  สภาพทั่วไป

                                        1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่  187  หมู่ที่  5  บ้านนาตาล  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง  ห่างจากอำเภอ  7  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  94  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  58,750  ไร่

ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร)  และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี )

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์)  และตำบลหนองช้าง  กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ  (จังหวัดอุดรธานี)

                             1.2 สภาพภูมิประเทศ  ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา

                             1.3 ประชากร  ตำบลนาทัน  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  วันที่  29  มีนาคม  2555  มีจำนวนทั้งสิ้น  13,824  คน  ชาย  7,051  คน  หญิง  6,773  คน  มี  3,239  ครัวเรือน  มี  16  หมู่บ้าน

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร