เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 246
เดือนนี้ 8,930
เดือนที่แล้ว 15,093
ทั้งหมด 59,047

group กองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร