เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 217
เดือนนี้ 8,901
เดือนที่แล้ว 15,064
ทั้งหมด 59,018

group ฝ่ายสภา
นายทองรัตน์ สันทะเมือง
ประธานสภาฯ
นายทองรัตน์ สันทะเมือง
ประธานสภาฯ
นายจันทะวงค์ กิ้วภาวัน
รองประธานสภาฯ
นายจันทะวงค์ กิ้วภาวัน
รองประธานสภาฯ
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
เลขานุการสภาฯ
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
เลขานุการสภาฯ
นายอภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0630466084
นายอภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0630466084
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปัจฉิม
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0807345326
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปัจฉิม
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0807345326
นายไซโก้ โถนารัตน์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
นายไซโก้ โถนารัตน์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
นายดาวรุ่ง ไถวะวงษ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0937095167
นายดาวรุ่ง ไถวะวงษ์
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0937095167
นายวัชรพงษ์ ราชดี
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0616617512
นายวัชรพงษ์ ราชดี
สมาชิกเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0616617512
นายอุบล ดาน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0637473218
นายอุบล ดาน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0637473218
นายขันทอง ยุติกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0807150292
นายขันทอง ยุติกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0807150292
นายนารี ยนยุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0922937747
นายนารี ยนยุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0922937747
นายสุรัตน์ ผลบุภพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0889310957
นายสุรัตน์ ผลบุภพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0889310957
นายบุญใจ ปาระพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0652647977
นายบุญใจ ปาระพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0652647977
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร