เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
group กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 0896823232
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 0896823232
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 0951803395
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 0951803395
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0956644787
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0956644787
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0624598796
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0624598796
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
โทร : 0934781267
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
โทร : 0934781267
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0638871423
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0638871423
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ