เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608 ประกาศให้มีการเลือกตั้งรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทันและนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการเลือกตั้งวันที่ 28มีนาคม 2564


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 58
เมื่อวาน 256
เดือนนี้ 3,970
เดือนที่แล้ว 9,577
ทั้งหมด 37,519

group กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร