เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 202
เดือนนี้ 8,886
เดือนที่แล้ว 15,049
ทั้งหมด 59,003

group กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร