เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จุดชมวิวภูนางเพีย


แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ถ้ำกกพุง

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง ศูนย์บริการสินค้าโอท๊อป (OTOP) ตำบลนาทัน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตกอ่างข่า


แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ