messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนาทัน
นายจะริต ไทธะนุ
กำนันตำบลนาทัน (หมู่ 5)
นายไชยา โถนารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายอำพันธ์ นามนิตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นางลัดดา พินรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายสำรวย ฆารภูมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นางชีวารัตน์ คะอังกุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายมนัส ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายบุญตา จังนาลุน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายคำพู บุริขันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายสำราญ ดีระสา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นายสมหมาย ราชดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นายพงษ์ ดีประติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
นายการะบูรณ์ โมระสาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
นายบุญนำ ด้วยโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
นายสมาน สุภาแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
นางชบาไพร ดีประวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16