messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผลคะแนนข้อสอบ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
Announcement of Na Than Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศเทศบาลตำบลนาทัน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลนาทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านดงสวนพัฒนา หมู่7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถ้ำบอน) บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่12 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)ประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview343

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม