เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทันและนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างภาษีป้ายประปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
photo การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ประมวลจริธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
photo การรับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดกาฬสินธุ์ 2559-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ราคาประเมินโฉนด-ทต.นาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ