เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder เอกสารดาวน์โหลดเทศบาลตำบลนาทัน
folder 1.ใบลา
insert_drive_file ใบลาพักผ่อน grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder 2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา
folder 3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา
folder 4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์
folder 5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
folder 6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์
folder 7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
folder 8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
insert_drive_file ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder 9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง